OFICINA TÈCNICA I D’ENGINYERIA

OFICINA TÈCNICA I D’ENGINYERIA

  • Posted on: 31 julio, 2014
  • By:

Disposem d’oficina tècnica i d’enginyeria per oferir serveis de gestions, estudis i diferents tipus de projectes segons les seves necessitats. Les tasques que realitzem són:

Serveis a la construcció

Tràmits i gestions amb les companyies subministradores de serveis, realitzant les pertinents sol·licituds de subministrament: aigua, electricitat, gas… així com consultes als ajuntaments.

Projectes de Pàrquings

Projectes d’activitats (aparcaments, negocis i activitats en general)

Projectes elèctrics de tot tipus; enllaç i serveis comuns, industrials, aparcaments, etc…

Projectes de línies elèctriques de BT i MT.

Projectes de Tèrmiques: Calefacció i ACS, Solar Tèrmica.

Instal·lacions calefacció amb gas natural, propà i gasoil. Instal·lacions de climatització, ACS, etc…

Projecte Telecomunicacions.

Legalització d’instal·lacions i butlletins corresponents.

Certificats d’Eficiència Energètica.

Auditoria Energètica.

Cèdules d’habitabilitat.