CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

  • Posted on: 31 julio, 2014
  • By:
 Certificats d’Eficiència Energètica per a locals i vivendes 

Amb l’entrada en vigor de la nova normativa, tots els immobles han de tenir un certificat d’eficiència energètica, que cal posar a disposició del consumidor, i que cal adjuntar als contractes de compra-venda i lloguer.

 

Des de el passat dia 1 de juny de 2013 ha entrat en vigor el nou Decret RD 235/2013 per el qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. En aquest Reial Decret s’estableix la obligatorietat de l’obtenció del certificat energètic a partir de juny de 2013.

 

Edificis que tenen l’obligació de tenir aquest CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

  • Els edificis o parts d’edificis de nova construcció.
  • Els edificis o parts d’edificis (unitat, planta, vivenda, apartament o local) existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor.
  • Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total superior a 50m².
  • Els edificis o parts d’edificis en el què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

 

El Reial decret també estableix que aquest certificat es pot obtenir de manera individual per a una sola vivenda, o bé per edificis o blocs de vivendes.

Amb la qualificació energètica s’hauran d’incloure recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament viables i rendibles econòmicament, que  permetin incrementar la qualificació obtinguda.

Aquesta qualificació energètica es realitzarà per un tècnic competent mitjançant eines informàtiques aprovades per aquest mateix Reial Decret.

 

CONSULTEU TARIFES

TARIFES ESPECIALS PER A IMMOBILIÀRIES CONTRANTANT PACKS

 

  

CERTIFICAT

Institut Català d’Energia

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen